Viitekeräys (VTKR)

Viitekeräys on tällä hetkellä työnimitys menetelmälle, jonka avulla voidaan suorittaa samanaikaisesti sekä vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen perustuvaan kyselyyn osallistuminen äänestyssalaisuutta noudattaen, että äänestyspäivän yhteydessä suoritettava hyväntekeväisyyskeräys.

Äänestysmenetelmän perustana on aina neljän eri osapuolen tarkka tehtäväjako siten, että esimerkiksi äänestäjän (4) vaalisalaisuuden murtamiseen vaadittaisiin kaikkien kolmen muun osapuolen samanaikainen vilpillinen yhteistyö. Osapuolet tehtävineen on lueteltu tässä alla.

1. Tilinhaltija

Äänestyksen tilinhaltija on kirjaimellisesti äänestystilin haltijayhdistys, joka kerää tililleen kaikki tilisiirrot viitenumeroineen. Tiettyä formaattia noudattava 19+1 numeroinen viitenumero käytetään äänestyksissä aina kokonaisuudessaan, mikä osaltaan auttaa äänestysvastauksia erottumasta vaalipäivän mahdollisista muista tilitapahtumista.

Koska tilinhaltija on suoraan vaalikeräyksen vastaanottaja, ei ylimääräistä varojen siirtoa tarvitse tehdä. Tilinhaltijan tehtävänä on toimittaa pelkät äänestyspäivän tilitapahtumien viitenumerot salaajalle (3), joka puolestaan kykenee tulosten purkamiseen, mutta ei ymmärrä niiden asiayhteyksiä.

2. Järjestäjä

Äänestyksen järjestäjän rooli on luonnollisesti itse kyselyn esittäminen. Tämä tapahtuu verkossa järjestäjän sivulla ilman minkäänlaista tunnistautumista, siten että sen vastaukset voidaan esittää 10-numeroisena lukuna. Käytännössä tämä mahdollistaisi esimerkiksi 10 kohtaisen kyselyn, jossa on käytettävissä Kyllä, Ei, ja EOS -vastausvaihtoehdot.

3. Salaaja

Äänestäjän (4) selvitettyä järjestäjän (2) sivulla 10 numeroisen vastauslukunsa, hän syöttää sen anonyymisti salaajan sivulle ja liittää siihen oman, itse määrittelemänsä 9 numeroisen anonyymin identifikaation (AID). Tämän avulla äänestäjä voi tulla halutessaan jälkikäteen tarkistamaan, että hänen antamansa äänet on oikein laskettu.

Salaajan päätehtävä on kryptata annettu vastausluku äänestäjän määrittelemän AID:n avulla. Kryptattu lopputulos toimii suoraan 20 numeroisena viitenumerona tilisiirron tekemistä varten. Äänestystilin tiedot ja mahdolliset eräpäivät on ilmoitettu aiemmin järjestäjän (2) sivulla. Samassa on ilmoitettu mihin järjestö keräyksessä saamansa summan tarkemmin käyttää.

4. Äänestäjä

Äänestäjän rooli tiivistää koko tapahtumaketjun selkeisiin vaiheisiin. Hän tekee valinnat kyselyn järjestäjän (2) sivulla anonyymisti ja saa sieltä 10 numeroisen vastauksensa. Tämän jälkeen hän käy salaajan (3) sivulla sotkemassa vastaukset itse määrittelemällään 9 numeroisella luvulla niin ikään anonyymisti.

Viitenumeroksi kryptatun äänestyslipukkeensa hän käy maksamassa itse valitsemallaan summalla äänestystilin haltijalle. Äänestyksen voi käydä tekemässä myös ennakkoon, kunhan tilisiirron eräpäivä asetetaan vaalipäivälle.